ทำตัวให้มีคุณค่า

บางที
การที่เราอยู่นิ่งๆ ไม่เที่ยววิ่งตามใคร
มันจะทำให้เรามีคุณค่าและดูดีมากขึ้นนะ

Advertising


คำคมหน้าถัดไป