ทนได้เท่าที่ทน

ทนได้เท่าที่ทน
เป็นคนไม่ใช่หิน
ที่เงียบใช่ว่าชิน
มันได้ยิน…แต่ทำใจ

Advertising


คำคมหน้าถัดไป