ถ้าเราตั้งความหวัง

ถ้าเราตั้งความหวัง
จากคนที่เรารักมากเกินไป
เราก็จะไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำ
ไม่ต้องไปนับไปจำหรอกว่า
เขาให้เราได้เท่าไหร่
ขอแค่ทุกอย่างที่เขาให้
ล้วนออกมาจาก “ใจ” ก็เพียงพอแล้ว

Advertising


คำคมหน้าถัดไป