ถ้ารู้สึกว่าจะมี “ความรัก”

ถ้ารู้สึกว่าจะมี “ความรัก”
ก็ควรจะรู้จัก “ตรงต่อเวลา”
หากเรามัวแต่ “ชักช้า”
อาจได้ยินคำว่า “สายเกินไป”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป