ถ้ามัวแต่ “ยึดติด”

ถ้ามัวแต่ “ยึดติด”
อยู่กับคนที่ “เคยใช่”
แล้วจะรู้ไหม…ว่ามีคนที่
“ใช่กว่า”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป