ถ้าคุณยังไม่พร้อม

ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะ
“หยุด” ที่ใคร…
ก็อย่าหวังไปไกล
ว่าใครจะมา “หยุด”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป