ถ้าคิดจะเข้ามาเพราะ…

ถ้าคิดจะเข้ามาเพราะ…
“สวมเขา”
กรุณาเอา “อันเก่า”
ออกให้ด้วย!!

Advertising


คำคมหน้าถัดไป