ถึงแม้

ถึงแม้
เราไม่ใช่คนที่จะ “เข้าใจ” เธอทุกอย่าง
แต่เราก็พร้อมจะนั่ง “ข้างๆ”
เวลาเธอมี “บางอย่าง” ที่ไม่เข้าใจ

Advertising


คำคมหน้าถัดไป