ถึงจะเป็น “คนคุ้นเคย”

ถึงจะเป็น “คนคุ้นเคย”
ถ้าเอาแต่ “ละเลย”
ก็ อาจจะกลายเป็น
แค่ “คนเคย” คุ้นกัน..

Advertising


คำคมหน้าถัดไป