จำไว้เถอะว่า…

จำไว้เถอะว่า…
ของ “สำคัญ” จะ “สำคัญที่สุด”
ก็ต่อเมื่อ “มันหายไป”
แล้วต่อให้คุณตามหา “ให้ตาย”
คุณก็ไม่มีทาง “ได้มันกลับมา”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป