จะไม่เปลี่ยนตัวเอง

จะไม่เปลี่ยนตัวเอง
ให้ดีพอ สำหรับใคร
แต่จะเปิดใจให้กับคนที่
“พอใจ”
ในสิ่งที่เราเป็น

Advertising


คำคมหน้าถัดไป