เราจะไม่รู้ค่าของเวลา …

เราจะไม่รู้ค่าของเวลา … จนกว่าช่วงเวลานั้น
จะกลายเป็นเพียง … “ความทรงจำ”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป