คิดเชิงบวก-เชิงลบ

คนที่คิดเชิงบวก : จินตนาการสำคัญกว่าความรู้
คนที่คิดมาก : จินตนาการมากกว่าสิ่งที่ตัวเองรู้

Advertising


คำคมหน้าถัดไป