ความ “เข้าใจผิด”

ความ “เข้าใจผิด” มักเกิดจาก
ใครบางคน “ไม่อธิบาย”
และ ใครอีกคน “ชอบคิดไปเอง”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป