“ความรัก”

“ความรัก”
“ยิ่งตามหา” ก็ “ยิ่งท้อ”
“ยิ่งรอ” ก็ “ยิ่งล้า”
“ยิ่งหวัง” ก็ “ยิ่งเย็นชา”
“ยิ่งโหยหา” ก็ “ยิ่งปวดใจ”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป