ความพยายาม..

ถ้าโลกนี้ไม่มีคำว่า
“อุปสรรค” มนุษย์ก็จะไม่
รู้จักอีกคำที่เรียกว่า
“ความพยายาม”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป