ควรระลึกไว้

ควรระลึกไว้ว่า
บางครั้ง…ความเงียบ…
ก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุด

จงเงียบ ฟัง และเรียนรู้จากกัน

Advertising


คำคมหน้าถัดไป