คบกันนานมากขึ้น

คบกันนานมากขึ้น
ความใส่ใจยิ่งลดลง
มีความเป็นตัวเองมากขึ้น
แคร์ความรู้สึกกันน้อยลง

Advertising


คำคมหน้าถัดไป