คนไหนที่คุณยังคงรัก

คนไหนที่คุณยังคงรัก
อยู่เสมอไม่เปลี่ยนไป
คนนั้นแหละ คือ “คนที่ใช่”
สำหรับคุณอย่างแท้จริง

Advertising


คำคมหน้าถัดไป