“คนรัก” ที่น่ารักทีสุดในโลก

“คนรัก”
ที่น่ารักทีสุดในโลก
คือ คนที่รักเรา
แม้ในวันที่เรา “ไม่น่ารัก”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป