คนที่ “ไม่ได้รัก”

คนที่ “ไม่ได้รัก”
ต่อให้เอา
เชือกมา
“มัด”
ก็ไม่มีทาง
“รัก”
…อยู่ดี!!

Advertising


คำคมหน้าถัดไป