คนที่ “ยอมเราทุกอย่าง”

คนที่ “ยอมเราทุกอย่าง”
ไม่ใช่ “คนที่ดีที่สุด”
แต่คนที่ “มีเรา” แล้ว
“พร้อมจะหยุด”
นั่นคือ “ที่สุดของคนดี”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป