คนที่ให้กำลังใจคนอื่น

คนที่ให้กำลังใจคนอื่น อาจไม่ใช่คนเข้มแข็งเสมอไป
เพียงแต่เค้าพยายาม ทำให้คนรอบข้างเข้มแข็งพอ
ที่จะประคองตัวเค้าเอง ในวันที่เค้าอ่อนแอต่างหาก

Advertising


คำคมหน้าถัดไป