คนที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน

คนที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน
มันต้องพร้อม ที่จะสร้าง “อนาคต”
ไม่ใช่ว่าพร้อม จะ “ทรยศ” ตลอดเวลา

Advertising


คำคมหน้าถัดไป