การเยียวยา

“การเยียวยา” หัวใจที่ดีที่สุด
ไม่ใช่การ “หยุด”
..รักใคร แต่คือ..
“การเปิดใจ” ให้รักตัวเอง!!

Advertising


คำคมหน้าถัดไป