การที่ “ไม่มีใครสักคน”

การที่ “ไม่มีใครสักคน”
แล้วทำให้เรา “ยิ้ม” ได้
ยังดีกว่า การมี “ใครคนหนึ่ง”
แต่ทำให้เรา “ร้องไห้” ได้ตลอดเวลา

Advertising


คำคมหน้าถัดไป