การที่ได้รู้ว่า ..

การที่ได้รู้ว่า ..
เค้า “ไม่ได้” คิดอะไร
ไม่ได้ทำให้ .. “ความรู้สึกดีๆ”
ที่เรามีให้ไป “ลดน้อยลง”

Advertising


คำคมหน้าถัดไป