กว่าจะ เข้าใจ

กว่าจะ เข้าใจ
คำว่า รัก
ต้องแลกกับการ
เจ็บหนักสักเท่าไหร่

Advertising


คำคมหน้าถัดไป